Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 29/3/2017


Ασπρόπυργος, 29/3/2017

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα 29/3/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 28/3/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:


          

           Max :     70,2   μg/m3
           Min  :       4,7   μg/m3           
    
          M.O.:     59,8   μg/m3
          Max :     86,6   μg/m3
          Min  :     28,2   μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


       

           Max :    77,3   μg/m3
           Min  :      9,6   μg/m3
       

           M.O.:      18,1    μg/m3
           Max :      44,3    μg/m3
           Min  :        5,2    μg/m3
   
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


 
  
           Max :     5,3   μg/m3
           Min  :     1,0   μg/m3
           
          M.O.:      2,5    μg/m3
          Max :      3,8    μg/m3
          Min  :      0,1    μg/m3
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


     
            M.O.:    2,5   μg/m3
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

          

           Max :    44,4   μg/m3
           Min  :    11,3   μg/m3

          M.O.:     25,0   μg/m3
          Max :     48,5   μg/m3
          Min  :       8,9   μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση

                                                                                               
Γενική Εκτίμηση


Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 28/3/2017

 

Ασπρόπυργος, 28/3/2017

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα 28/3/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 27/3/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:


          

           Max :     68,1   μg/m3
           Min  :     28,2   μg/m3           
    
          M.O.:     41,2   μg/m3
          Max :     79,9   μg/m3
          Min  :       9,1   μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


       

           Max :    44,3   μg/m3
           Min  :      5,8   μg/m3
       

           M.O.:      28,9    μg/m3
           Max :      54,7    μg/m3
           Min  :        3,9    μg/m3
   
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

 
  
           Max :     3,8   μg/m3
           Min  :     0,1   μg/m3
           
          M.O.:      2,1    μg/m3
          Max :      3,7    μg/m3
          Min  :      0,4    μg/m3
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


     
            M.O.:    2,1   μg/m3
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

          

           Max :    46,5   μg/m3
           Min  :      8,9   μg/m3

          M.O.:     29,4   μg/m3
          Max :     59,1   μg/m3
          Min  :       8,6   μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση

                                                                                               
Γενική Εκτίμηση


Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.