Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2015

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 30/1/2015.


Ασπρόπυργος, 30/1/2015

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα 30/1/2015 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 29/1/2015 οι τιμές κυμάνθηκαν:

      
           Max :    30,75  μg/m3
           Min  :      4,62  μg/m3
          M.O.:   28,15  μg/m3
          Max :   67,05  μg/m3
          Min  :     5,58  μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


        

           Max :   85,00   μg/m3
           Min  :   21,16   μg/m3
         
          M.O.:    48,78  μg/m3
          Max :  104,80  μg/m3
          Min  :    12,58  μg/m3
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

              

          Max :   14,63  μg/m3
          Min  :     2,06  μg/m3     

          M.O.:    1,94  μg/m3
          Max :    2,76  μg/m3
          Min  :    1,62  μg/m3
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


           


            
          M.O.:   1,94  μg/m3
         
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.
          Max :   144,20  μg/m3
          Min  :    11,66   μg/m3     


        
          M.O.:     25,79  μg/m3
          Max :     84,30  μg/m3
          Min :        8,74  μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση

Γενική Εκτίμηση


Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 29/1/2015


Ασπρόπυργος, 29/1/2015

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα 29/1/2015 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 28/1/2015 οι τιμές κυμάνθηκαν:

      
           Max :    67,05  μg/m3
           Min  :      5,58  μg/m3
          M.O.:   29,98  μg/m3
          Max :   77,05  μg/m3
          Min  :     4,53  μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


        

           Max :   94,80   μg/m3
           Min  :   12,58   μg/m3
         
          M.O.:    40,10  μg/m3
          Max :    70,74  μg/m3
          Min  :    16,09  μg/m3
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

              

          Max :    2,76  μg/m3
          Min  :    1,76  μg/m3     

          M.O.:    7,45  μg/m3
          Max :  42,48  μg/m3
          Min  :    1,20  μg/m3
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

           


            
          M.O.:   7,45  μg/m3
         
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.          Max :    35,27   μg/m3
          Min  :    10,46   μg/m3     


        
          M.O.:     45,61  μg/m3
          Max :   105,50  μg/m3
          Min :      15,30  μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση

Γενική Εκτίμηση


Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.