Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 28/2/2017


Ασπρόπυργος, 28/2/2017

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.


Σήμερα 28/2/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες  27/2/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:


       
          Max :     27,8   μg/m3
          Min  :       2,4   μg/m3   
  

          M.O.:    18,0   μg/m3
          Max :    46,0   μg/m3
          Min  :      2,6   μg/m3   

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

           

  
        

Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


   
    
          Max :   22,3   μg/m3
          Min  :     4,5   μg/m3
          
      
          M.O.:      4,4   μg/m3
          Max :     14,7   μg/m3
          Min  :       1,6   μg/m3    

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

              

       
  

          M.O.:     4,4   μg/m3 

             
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


        
          Max :   253,9   μg/m3
          Min  :     28,4   μg/m3      
          
   
           M.O.:      57,1   μg/m3
           Max :    107,1   μg/m3
           Min  :      11,8   μg/m3    
    
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάσηΚυριακή 26/2/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Σάββατο 25/2/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:

       
          M.O.:     18,4   μg/m3
          Max :     37,5   μg/m3
          Min  :       5,2   μg/m3    


          M.O.:     24,3   μg/m3
          Max :     60,9   μg/m3
          Min  :       2,9   μg/m3   

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


         
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση          M.O.:       6,3   μg/m3
          Max :     40,9   μg/m3
          Min  :       2,4   μg/m3    


          M.O.:      8,4  μg/m3
          Max :    18,5  μg/m3
          Min  :      3,1  μg/m3    

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


      
          M.O.:     6,3   μg/m3

      

            M.O.:     8,4   μg/m3
     

Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

          M.O.:      60,8   μg/m3
          Max :    102,0   μg/m3
          Min  :      33,8   μg/m3    
 
          M.O.:      55,1   μg/m3
          Max :      98,1   μg/m3
          Min  :      21,2   μg/m3    
        
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση
Παρασκευή 24/2/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:       
          M.O.:     26,4   μg/m3
          Max :     61,1   μg/m3
          Min  :       3,5   μg/m3    


Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση         
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση          M.O.:       7,9   μg/m3
          Max :     16,4   μg/m3
          Min  :       2,4   μg/m3    


         

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


      
          M.O.:     7,9   μg/m3

      


Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

          M.O.:      51,0   μg/m3
          Max :    128,1   μg/m3
          Min  :      16,1   μg/m3    
 
          
        
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση
Γενική Εκτίμηση

Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα, με εξαίρεση τα αιωρούμενα σωματίδια, των οποίων ο μέσος όρος κυμάνθηκε λίγο πάνω από το όριο των 50 μg/m3