Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου 2018

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 31/1/2018


Ασπρόπυργος, 31/1/2018

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα  31/1/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες  30/1/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:


    

           Max :   26,5  μg/m3
           Min  :     3,4  μg/m3

        
           M.O.:      7,8   μg/m3
           Max :    23,2   μg/m3
           Min  :      2,8   μg/m3

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


     

           Max :  124,9  μg/m3
           Min  :    44,5  μg/m3

      
           M.O.:     82,4   μg/m3
           Max :   144,1   μg/m3
           Min  :     45,5   μg/m3

Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

             
              Max :   30,2   μg/m3
              Min  :     5,9   μg/m3         
  
           M.O.:     15,1   μg/m3
           Max :     36,6   μg/m3
           Min  :       3,1   μg/m3     
          
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση     

          M.O.:     15,1   μg/m3

    
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

          

           Max :   217,8   μg/m3
           Min  :     30,7   μg/m3

          M.O.:       95,1    μg/m3
          Max :     209,2    μg/m3
          Min  :       29,2    μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση

                                                                                                       

                                                        Γενική Εκτίμηση                        


Οι αέριοι ρύποι κυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα, εκτός από τα αιωρούμενα σωματίδια, τα οποία παρουσίασαν υψηλές συγκεντρώσεις, με αποτέλεσμα να ξεπεράσουν κατά πολύ το ανώτατο επιτρεπτό όριο των 50 μg/m3

Τρίτη, 30 Ιανουαρίου 2018

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 30/1/2018

 

Ασπρόπυργος, 30/1/2018

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα  30/1/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες  29/1/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:

    

           Max :   14,2  μg/m3
           Min  :     2,8  μg/m3

        
           M.O.:    12,0   μg/m3
           Max :    36,0   μg/m3
           Min  :      3,5   μg/m3

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

     

           Max :  144,1  μg/m3
           Min  :    45,5  μg/m3

      
           M.O.:     71,8   μg/m3
           Max :   137,7   μg/m3
           Min  :     47,5   μg/m3

Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση              Max :   36,6   μg/m3
              Min  :     3,1   μg/m3
          
       
          

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


     

           

       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

          

           Max :   209,2   μg/m3
           Min  :     40,9   μg/m3

          M.O.:     100,9    μg/m3
          Max :     184,9    μg/m3
          Min  :       20,6    μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση

                                                                                                       

                                                        Γενική Εκτίμηση                        


Οι αέριοι ρύποι κυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα, εκτός από τα αιωρούμενα σωματίδια, τα οποία παρουσίασαν υψηλές συγκεντρώσεις, με αποτέλεσμα να ξεπεράσουν κατά πολύ το ανώτατο επιτρεπτό όριο των 50 μg/m3

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 29/1/2018


Ασπρόπυργος, 29/1/2018

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.


Δευτέρα  29/1/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Κυριακή  28/1/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:


           
           Max :    24,4   μg/m3
           Min  :      3,5   μg/m3 
       
           M.O.:    32,5   μg/m3
           Max :    67,5   μg/m3
           Min  :      3,7   μg/m3 

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση           Max :   137,7   μg/m3
           Min  :     47,5   μg/m3    

           M.O.:    37,8   μg/m3
           Max :    65,6   μg/m3
           Min  :      9,2   μg/m3 
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


   
           Max :   44,7   μg/m3
           Min  :     8,0   μg/m3       
      
           M.O.:     5,9   μg/m3
           Max :   10,9   μg/m3
           Min  :     2,8   μg/m3              

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

              
         

     


            M.O.:    5,9   μg/m3

     
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

        
          
           Max :   184,1   μg/m3
           Min  :     20,6   μg/m3        
          
   
           M.O.:     49,0   μg/m3
           Max :   119,9   μg/m3
           Min  :     12,9   μg/m3    
    
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση


 Σάββατο  27/1/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:
 Παρασκευή 26/1/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν


       
           M.O.:    47,9   μg/m3
           Max :    64,3   μg/m3
           Min  :    20,6   μg/m3 

         
          M.O.:    41,1   μg/m3
          Max :    59,5   μg/m3
               Min  :    12,7   μg/m3 

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

       
           M.O.:    25,1   μg/m3
           Max :    44,9   μg/m3
           Min  :    11,6   μg/m3 
         
        
          M.O.:     36,9   μg/m3
          Max :     64,0   μg/m3
          Min  :     16,1   μg/m3 
         
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


           M.O.:    4,1   μg/m3
           Max :    6,9   μg/m3
           Min  :    0,9   μg/m3            

        
          M.O.:      3,3   μg/m3
          Max :      8,1   μg/m3
          Min  :      1,3   μg/m3            

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


         

           M.O.:    4,1   μg/m3


   

         M.O.:     3,3   μg/m3


Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


          M.O.:     25,7   μg/m3
          Max :     54,0   μg/m3
          Min  :       7,8   μg/m3    

   
          M.O.:     29,0   μg/m3
          Max :     74,7   μg/m3
          Min  :     10,1   μg/m3    
       
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάσηΓενική Εκτίμηση


Οι αέριοι ρύποι κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.