Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2018

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 16/2/2018


Ασπρόπυργος, 16/2/2018

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα  16/2/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες  15/2/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:

    

           Max :   62,9  μg/m3
           Min  :   24,1  μg/m3

        
           M.O.:    23,6   μg/m3
           Max :    60,5   μg/m3
           Min  :      3,4   μg/m3

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


     

           Max :   42,8  μg/m3
           Min  :     7,8  μg/m3

      
           M.O.:     56,6   μg/m3
           Max :   104,7   μg/m3
           Min  :       8,8   μg/m3

Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


             
              Max :    2,6   μg/m3
              Min  :    0,1   μg/m3         
  
           M.O.:     10,9   μg/m3
           Max :     15,9   μg/m3
           Min  :       3,4   μg/m3     
          
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση     

          M.O.:    10,9   μg/m3

    
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


          


          M.O.:      26,0    μg/m3
          Max :      57,3    μg/m3
          Min  :      12,3    μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση

                                                                                                       
                                                                                                                         
                                                        Γενική Εκτίμηση                        


Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.