Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης. 20/2/2018 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Ασπρόπυργος, 20/2/2018

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα  20/2/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες  19/2/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:

    

           Max :   23,3  μg/m3
           Min  :     2,8  μg/m3

        
           M.O.:    31,0   μg/m3
           Max :    59,8   μg/m3
           Min  :      6,0   μg/m3

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


     

           Max :   82,9  μg/m3
           Min  :   30,4  μg/m3

      
           M.O.:     35,0   μg/m3
           Max :     52,0   μg/m3
           Min  :     13,1   μg/m3

Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


             
              Max :    9,3   μg/m3
              Min  :    8,0   μg/m3         
  
           M.O.:     11,3   μg/m3
           Max :     13,6   μg/m3
           Min  :       8,0   μg/m3     
          
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


     

          M.O.:    11,3   μg/m3

    
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


          
              Max :    40,5   μg/m3
              Min  :    18,1   μg/m3        

          M.O.:      38,1    μg/m3
          Max :      65,6    μg/m3
          Min  :      13,7    μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση

                                                                                                       
                                                                                                                         
                                                        Γενική Εκτίμηση                        

Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.