Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου 2018

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 15/2/2018

 

Ασπρόπυργος, 15/2/2018

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα  15/2/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες  14/2/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:

    

           Max :   31,4  μg/m3
           Min  :     3,4  μg/m3

        
           M.O.:    41,6   μg/m3
           Max :    70,0   μg/m3
           Min  :      5,5   μg/m3

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


     

           Max :   100,1  μg/m3
           Min  :     31,9  μg/m3

      
           M.O.:     37,9   μg/m3
           Max :     81,1   μg/m3
           Min  :     14,7   μg/m3

Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

             
              Max :    13,2   μg/m3
              Min  :      9,8   μg/m3         
  
           M.O.:       5,9   μg/m3
           Max :       8,9   μg/m3
           Min  :       2,5   μg/m3     
           
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


     

          M.O.:     5,9   μg/m3

    
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

          

           Max :    57,3   μg/m3
           Min  :    18,4   μg/m3

          M.O.:      30,5    μg/m3
          Max :    100,8    μg/m3
          Min  :        8,7    μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση

                                                                                                       
                                                                                                                         
                                                        Γενική Εκτίμηση                        


Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.