Δευτέρα, 8 Ιανουαρίου 2018

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 5/1/2018


Ασπρόπυργος, 5/1/2018

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα  5/1/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες  4/1/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:


    

           Max :    59,2  μg/m3
           Min  :      3,9  μg/m3

        
           M.O.:    32,2   μg/m3
           Max :    60,6   μg/m3
           Min  :      3,9   μg/m3

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


     

           Max :   81,4  μg/m3
           Min  :     8,8  μg/m3

      
           M.O.:     31,4   μg/m3
           Max :     65,3   μg/m3
           Min  :       9,6   μg/m3

Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση
           Max :  22,7   μg/m3
           Min  :    0,6   μg/m3
    
           
           M.O.:       9,1   μg/m3
           Max :     16,3   μg/m3
           Min  :       2,2   μg/m3

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


     
           M.O.:     9,1   μg/m3
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


          

           Max :   133,7   μg/m3
           Min  :     10,3   μg/m3

          M.O.:      21,4    μg/m3
          Max :      72,2    μg/m3
          Min  :        7,3    μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση                                                        Γενική Εκτίμηση                        


Οι ατμοσφαιρικοί ρύποι κυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα.