Τετάρτη, 10 Ιανουαρίου 2018

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 8/1/2018


Ασπρόπυργος, 8/1/2018

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.


Δευτέρα  8/1/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Κυριακή  7/1/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:

           
           Max :    14,9   μg/m3
           Min  :      3,0   μg/m3 
       
           M.O.:    12,6   μg/m3
           Max :    44,6   μg/m3
           Min  :      3,1   μg/m3 

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση           Max :    51,9   μg/m3
           Min  :    22,0   μg/m3    

           M.O.:    41,8   μg/m3
           Max :    65,7   μg/m3
           Min  :    24,3   μg/m3 
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


   
           Max :   15,0   μg/m3
           Min  :   10,1   μg/m3       
      
           M.O.:     10,8   μg/m3
           Max :     15,1   μg/m3
           Min  :       3,8   μg/m3              

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


              
         

     


            M.O.:    10,8  μg/m3

     
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

        
          
           Max :   117,1   μg/m3
           Min  :     48,5   μg/m3        
          
   
           M.O.:     59,9   μg/m3
           Max :   165,6   μg/m3
           Min  :     14,8   μg/m3    
    
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση


 Σάββατο  6/1/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:
 Παρασκευή  5/1/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν


       
           M.O.:    18,6   μg/m3
           Max :    52,3   μg/m3
           Min  :      4,5   μg/m3 

         
          M.O.:    18,2   μg/m3
          Max :    59,3   μg/m3
               Min  :      3,8   μg/m3 

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


       
           M.O.:    38,8   μg/m3
           Max :    71,3   μg/m3
           Min  :    21,7   μg/m3 
         
        
          M.O.:     53,5   μg/m3
          Max :     89,9   μg/m3
          Min  :       8,8   μg/m3 
         
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση           M.O.:    13,1   μg/m3
           Max :    50,5   μg/m3
           Min  :      6,0   μg/m3            

        
          M.O.:     8,2   μg/m3
          Max :   22,7   μg/m3
          Min  :     0,6   μg/m3            

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


         

           M.O.:    13,1   μg/m3


   

         M.O.:    8,2   μg/m3


Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


          M.O.:     41,8   μg/m3
          Max :   126,5   μg/m3
          Min  :       8,3   μg/m3    

   
          M.O.:     59,4   μg/m3
          Max :   135,9   μg/m3
          Min  :     10,3   μg/m3    
       
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάσηΓενική Εκτίμηση


Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα, με αυξημένα λίγο μόνο τα PM10.