Πέμπτη, 4 Ιανουαρίου 2018

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 4/1/2018
Ασπρόπυργος, 4/1/2018

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα  4/1/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες  3/1/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:

    

           Max :    60,6  μg/m3
           Min  :      3,9  μg/m3

        
           M.O.:    21,8   μg/m3
           Max :    47,9   μg/m3
           Min  :      5,5   μg/m3

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


     

           Max :   65,3  μg/m3
           Min  :     9,6  μg/m3

      
           M.O.:     39,8   μg/m3
           Max :     65,8   μg/m3
           Min  :     22,0   μg/m3

Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση           Max :  16,3   μg/m3
           Min  :    7,3   μg/m3
    
           
           M.O.:       7,4   μg/m3
           Max :     12,3   μg/m3
           Min  :       2,1   μg/m3

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


     
           M.O.:     7,4   μg/m3
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


          

           Max :    72,2   μg/m3
           Min  :      7,3   μg/m3

          M.O.:      47,3    μg/m3
          Max :    129,9    μg/m3
          Min  :      10,2    μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση                                                        Γενική Εκτίμηση                        

Οι ατμοσφαιρικοί ρύποι κυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα.