Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 2018

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 26/1/2018
Ασπρόπυργος, 26/1/2018

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα  26/1/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες  25/1/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:


    

           Max :   59,5  μg/m3
           Min  :   12,7  μg/m3

        
           M.O.:    48,7   μg/m3
           Max :    70,5   μg/m3
           Min  :    25,1   μg/m3

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


     

           Max :   64,0  μg/m3
           Min  :   16,1  μg/m3

      
           M.O.:     30,1   μg/m3
           Max :     49,6   μg/m3
           Min  :       7,1   μg/m3

Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση
              Max :     5,5   μg/m3
              Min  :     2,4   μg/m3
          
       
          

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση     

           

       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

          

           Max :   35,5   μg/m3
           Min  :   11,0   μg/m3

          M.O.:      20,1    μg/m3
          Max :      33,5    μg/m3
          Min  :        7,0    μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση

                                                                                                       

                                                        Γενική Εκτίμηση                        

Οι τιμές των αέριων ρύπων κυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα.