Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου 2018

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 24/1/2018

 

Ασπρόπυργος, 24/1/2018

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα  24/1/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες  23/1/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:


    

           Max :   59,8  μg/m3
           Min  :   15,9  μg/m3

        
           M.O.:    38,7   μg/m3
           Max :    65,3   μg/m3
           Min  :    12,7   μg/m3

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


     

           Max :   64,6  μg/m3
           Min  :   13,6  μg/m3

      
           M.O.:     31,8   μg/m3
           Max :     56,9   μg/m3
           Min  :       7,4   μg/m3

Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση
           Max :   1,5   μg/m3
           Min  :   0,3   μg/m3
    
       
           M.O.:     0,9   μg/m3
           Max :     2,3   μg/m3
           Min  :     0,1   μg/m3

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση     

           M.O.:     0,9   μg/m3

       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


          

           Max :   47,0   μg/m3
           Min  :   11,4   μg/m3

          M.O.:      22,6    μg/m3
          Max :      45,7    μg/m3
          Min  :        8,7    μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση

                                                                                                       

                                                        Γενική Εκτίμηση                        


Οι τιμές της ατμοσφαιρικής ρύπανσης κυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα.