Τρίτη, 30 Ιανουαρίου 2018

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 29/1/2018


Ασπρόπυργος, 29/1/2018

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.


Δευτέρα  29/1/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Κυριακή  28/1/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:


           
           Max :    24,4   μg/m3
           Min  :      3,5   μg/m3 
       
           M.O.:    32,5   μg/m3
           Max :    67,5   μg/m3
           Min  :      3,7   μg/m3 

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση           Max :   137,7   μg/m3
           Min  :     47,5   μg/m3    

           M.O.:    37,8   μg/m3
           Max :    65,6   μg/m3
           Min  :      9,2   μg/m3 
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


   
           Max :   44,7   μg/m3
           Min  :     8,0   μg/m3       
      
           M.O.:     5,9   μg/m3
           Max :   10,9   μg/m3
           Min  :     2,8   μg/m3              

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

              
         

     


            M.O.:    5,9   μg/m3

     
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

        
          
           Max :   184,1   μg/m3
           Min  :     20,6   μg/m3        
          
   
           M.O.:     49,0   μg/m3
           Max :   119,9   μg/m3
           Min  :     12,9   μg/m3    
    
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση


 Σάββατο  27/1/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:
 Παρασκευή 26/1/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν


       
           M.O.:    47,9   μg/m3
           Max :    64,3   μg/m3
           Min  :    20,6   μg/m3 

         
          M.O.:    41,1   μg/m3
          Max :    59,5   μg/m3
               Min  :    12,7   μg/m3 

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

       
           M.O.:    25,1   μg/m3
           Max :    44,9   μg/m3
           Min  :    11,6   μg/m3 
         
        
          M.O.:     36,9   μg/m3
          Max :     64,0   μg/m3
          Min  :     16,1   μg/m3 
         
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


           M.O.:    4,1   μg/m3
           Max :    6,9   μg/m3
           Min  :    0,9   μg/m3            

        
          M.O.:      3,3   μg/m3
          Max :      8,1   μg/m3
          Min  :      1,3   μg/m3            

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


         

           M.O.:    4,1   μg/m3


   

         M.O.:     3,3   μg/m3


Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


          M.O.:     25,7   μg/m3
          Max :     54,0   μg/m3
          Min  :       7,8   μg/m3    

   
          M.O.:     29,0   μg/m3
          Max :     74,7   μg/m3
          Min  :     10,1   μg/m3    
       
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάσηΓενική Εκτίμηση


Οι αέριοι ρύποι κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.