Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2017

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 5/12/2017
Ασπρόπυργος, 5/12/2017

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα  5/12/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες  4/12/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:


    

           Max :   46,1   μg/m3
           Min  :     3,8   μg/m3

        
           M.O.:    46,4   μg/m3
           Max :    57,9   μg/m3
           Min  :    29,1   μg/m3

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

     

           Max :   66,1   μg/m3
           Min  :   22,1   μg/m3

      
           M.O.:    32,4   μg/m3
           Max :    53,3   μg/m3
           Min  :    14,0   μg/m3

Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση
           Max :    6,2   μg/m3
           Min  :    0,2   μg/m3
    
           
           M.O.:      7,1   μg/m3
           Max :    17,2   μg/m3
           Min  :      0,8   μg/m3

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση     
           M.O.:     7,1  μg/m3
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

          

           Max :   35,9   μg/m3
           Min  :     8,5   μg/m3

          M.O.:     43,5    μg/m3
          Max :     87,8    μg/m3
          Min  :       7,5    μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάσηΓενική Εκτίμηση

Ο μέσος όρος των αέριων ρύπων κυμάνθηκε σε επιτρεπτά όρια.