Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2017

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 6/12/2017


Ασπρόπυργος, 6/12/2017

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα  6/12/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες  5/12/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:

    

           Max :   60,7   μg/m3
           Min  :   31,9   μg/m3

        
           M.O.:    32,9   μg/m3
           Max :    56,3   μg/m3
           Min  :      3,8   μg/m3

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

     

           Max :   33,5   μg/m3
           Min  :     7,4   μg/m3

      
           M.O.:    36,4   μg/m3
           Max :    66,1   μg/m3
           Min  :    11,4   μg/m3

Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση           Max :    2,8   μg/m3
           Min  :    1,7   μg/m3
    
           
           M.O.:      2,4   μg/m3
           Max :      6,2   μg/m3
           Min  :      0,2   μg/m3

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση     
           M.O.:     2,4  μg/m3
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


          

           Max :   22,6   μg/m3
           Min  :     7,0   μg/m3

          M.O.:     21,0    μg/m3
          Max :     49,7    μg/m3
          Min  :       8,3    μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάσηΓενική Εκτίμηση


Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.