Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου 2017

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 4/11/2017


Ασπρόπυργος, 4/11/2017

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.


Σήμερα  4/12/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες  3/12/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:


Ο αναλυτής είναι εκτός λειτουργίας λόγω ετήσιας συντήρησης

Ο αναλυτής είναι εκτός λειτουργίας λόγω ετήσιας συντήρησης

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


Ο αναλυτής είναι εκτός λειτουργίας λόγω ετήσιας συντήρησης


Ο αναλυτής είναι εκτός λειτουργίας λόγω ετήσιας συντήρησης
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


   

          Max :    17,2  μg/m3
          Min  :      7,9  μg/m3            
      
          
      
          M.O.:     4,1   μg/m3
          Max :     7,2   μg/m3
          Min  :     2,8   μg/m3              

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


              

       
  


            M.O.:    4,1   μg/m3

     
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.        
          Max :    87,8   μg/m3
          Min  :    11,6  μg/m3      
          
   
           M.O.:     55,3   μg/m3
           Max :     92,5   μg/m3
           Min  :     15,7   μg/m3    
    
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση


Το Σάββατο 2/12/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Τη Παρασκευή  1/12/2017 οι τιμές κυμάνθηκανΟ αναλυτής είναι εκτός λειτουργίας λόγω ετήσιας συντήρησης
         

Ο αναλυτής είναι εκτός λειτουργίας λόγω ετήσιας συντήρησης

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάσηΟ αναλυτής είναι εκτός λειτουργίας λόγω ετήσιας συντήρησης
         

Ο αναλυτής είναι εκτός λειτουργίας λόγω ετήσιας συντήρησης
         
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


          M.O.:     4,7   μg/m3
          Max :     7,1   μg/m3
          Min  :     2,5   μg/m3            

        
          M.O.:      2,7   μg/m3
          Max :      7,0   μg/m3
          Min  :      0,1   μg/m3            

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

         

           M.O.:    4,7  μg/m3


   

         M.O.:     2,7  μg/m3


Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.          M.O.:     61,2   μg/m3
          Max :   128,5   μg/m3
          Min  :     13,9   μg/m3    

   
          M.O.:     54,3   μg/m3
          Max :     88,4   μg/m3
          Min  :     26,6   μg/m3    
       
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάσηΓενική Εκτίμηση


Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα, εκτός από τα αιωρούμενα σωματίδια PM10, των οποίων ο μέσος όρος κυμάνθηκε πάνω από την οριακή τιμή των 50μg/m3.