Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2017

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 15/12/2017


Ασπρόπυργος, 15/12/2017

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα  15/12/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες  15/12/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:


    

           Max :   63,0   μg/m3
           Min  :     2,5   μg/m3

        
           M.O.:    27,8   μg/m3
           Max :    58,8   μg/m3
           Min  :      5,4   μg/m3

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


     

           Max :  116,6   μg/m3
           Min  :    16,5   μg/m3

      
           M.O.:     41,4   μg/m3
           Max :     68,1   μg/m3
           Min  :     17,5   μg/m3

Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση
           Max :   10,9   μg/m3
           Min  :     2,8   μg/m3
    
           
           M.O.:     2,8   μg/m3
           Max :     4,4   μg/m3
           Min  :     0,1   μg/m3

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση     
           M.O.:    2,8   μg/m3
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

          

           Max :  139,1   μg/m3
           Min  :      7,9   μg/m3

          M.O.:      32,5    μg/m3
          Max :      51,6    μg/m3
          Min  :      13,7    μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση                                                        Γενική Εκτίμηση                        

Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.