Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 2017

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 14/12/2017

 

Ασπρόπυργος, 14/12/2017

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα  14/12/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες  13/12/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:


    

           Max :   42,8   μg/m3
           Min  :     5,4   μg/m3

        
           M.O.:    12,1   μg/m3
           Max :    47,8   μg/m3
           Min  :      2,6   μg/m3

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

     

           Max :  62,5   μg/m3
           Min  :  25,0   μg/m3

      
           M.O.:     65,1   μg/m3
           Max :   133,0   μg/m3
           Min  :     23,7   μg/m3

Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση           Max :   4,4   μg/m3
           Min  :   0,1   μg/m3
    
           
           M.O.:     11,7   μg/m3
           Max :     19,9   μg/m3
           Min  :       1,9   μg/m3

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


     
           M.O.:    11,7  μg/m3
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

          

           Max :   50,0   μg/m3
           Min  :   13,7   μg/m3

          M.O.:      56,9    μg/m3
          Max :    115,3    μg/m3
          Min  :      12,3    μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση                                                        Γενική Εκτίμηση                        


Οι αέριοι ρύποι κυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα, εκτός από το αιωρούμενα σωματίδια, που η μέσης τιμή τους ξεπέρασε το ανώτατο όριο των  50 μg/m3