Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2017

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 18/12/2017
Ασπρόπυργος, 18/12/2017

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.


Σήμερα  18/12/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες  17/12/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:

           Max :     11,8   μg/m3
           Min  :       3,1   μg/m3 
       
           M.O.:    40,7   μg/m3
           Max :    61,2   μg/m3
           Min  :      4,7   μg/m3 

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση            Max :       75,5   μg/m3
            Min  :       44,1   μg/m3 

           M.O.:    23,8   μg/m3
           Max :    56,9   μg/m3
           Min  :      9,6   μg/m3 
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


   
      
          Max :    15,0  μg/m3
          Min  :      4,9  μg/m3            
      
      
          M.O.:     2,8   μg/m3
          Max :     4,6   μg/m3
          Min  :     0,1   μg/m3              

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

              
         
           

     


            M.O.:    2,8  μg/m3

     
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.        
          Max :    118,1   μg/m3
          Min  :      25,5   μg/m3      
          
   
           M.O.:     62,2   μg/m3
           Max :   172,3   μg/m3
           Min  :       7,7   μg/m3    
    
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση


Το Σάββατο 16/12/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Τη Παρασκευή  15/12/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν


       
           M.O.:    20,3   μg/m3
           Max :    49,6   μg/m3
           Min  :      2,2   μg/m3 

         
          M.O.:    26,5   μg/m3
          Max :    64,5   μg/m3
               Min  :      2,5   μg/m3 

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


       
           M.O.:    42,3   μg/m3
           Max :    68,8   μg/m3
           Min  :    17,5   μg/m3 
         
       
          M.O.:     55,2   μg/m3
          Max :   111,6   μg/m3
          Min  :     16,5   μg/m3 
         
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση          M.O.:   11,4   μg/m3
          Max :   23,0   μg/m3
          Min  :     1,6   μg/m3            

        
          M.O.:       7,8   μg/m3
          Max :     11,7   μg/m3
          Min  :       2,9   μg/m3            

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


         

           M.O.:    11,4   μg/m3


   

         M.O.:    7,8   μg/m3


Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


          M.O.:     50,0   μg/m3
          Max :     99,2   μg/m3
          Min  :       8,2   μg/m3    

   
          M.O.:     60,0   μg/m3
          Max :   173,5   μg/m3
          Min  :       7,9   μg/m3    
       
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάσηΓενική Εκτίμηση

Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα, εκτός από τα αιωρούμενα σωματίδια PM10, των οποίων ο μέσος όρος κυμάνθηκε σε υψηλά επίπεδα.