Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2017

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 13/13/2017


Ασπρόπυργος, 13/13/2017

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα  13/12/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες  13/12/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:


    

           Max :   26,7   μg/m3
           Min  :     2,6   μg/m3

        
           M.O.:    10,2   μg/m3
           Max :    32,4   μg/m3
           Min  :      2,5   μg/m3

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


     

           Max :  133,0   μg/m3
           Min  :    42,0   μg/m3

      
           M.O.:     63,6   μg/m3
           Max :   104,8   μg/m3
           Min  :     43,8   μg/m3

Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση           Max :   19,9   μg/m3
           Min  :     8,6   μg/m3
    
           
           M.O.:     16,4   μg/m3
           Max :     36,1   μg/m3
           Min  :       4,6   μg/m3

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση     
           M.O.:    16,4  μg/m3
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


          

           Max :   115,3   μg/m3
           Min  :     12,3   μg/m3

          M.O.:      62,5    μg/m3
          Max :    112,5    μg/m3
          Min  :      19,2    μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση                                                        Γενική Εκτίμηση                        


Οι αέριοι ρύποι κυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα, εκτός από το αιωρούμενα σωματίδια, που η μέσης τιμή τους ξεπέρασε το ανώτατο όριο των  50 μg/m3