Τρίτη, 21 Νοεμβρίου 2017

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 20/11/2017
Ασπρόπυργος, 20/11/2017

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.


Σήμερα  20/11/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες  19/11/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:


       
          Max :     56,2   μg/m3
          Min  :       4,4   μg/m3   
    

          M.O.:     19,0   μg/m3
          Max :     47,0   μg/m3
          Min  :       2,0   μg/m3   

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


       
   
          Max :     64,2   μg/m3
          Min  :     20,1   μg/m3    
  
          M.O.:     38,0   μg/m3
          Max :     61,1   μg/m3
          Min  :     18,5   μg/m3    
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


   

          Max :    12,9   μg/m3
          Min  :      6,3   μg/m3            
      
          
      
          M.O.:     4,7   μg/m3
          Max :     7,7   μg/m3
          Min  :     1,4   μg/m3              

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


              

       
  


            M.O.:    4,7   μg/m3

     
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.        
          Max :    43,5   μg/m3
          Min  :    10,9   μg/m3      
          
   
           M.O.:     30,1   μg/m3
           Max :     72,0   μg/m3
           Min  :       9,1   μg/m3    
    
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση


Το Σάββατο 18/11/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Τη Παρασκευή  17/11/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν

     
          M.O.:     17,0   μg/m3
          Max :     55,1   μg/m3
          Min  :       4,3   μg/m3    

        
          M.O.:     11,5   μg/m3
          Max :     53,3   μg/m3
          Min  :       2,5   μg/m3    

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση          M.O.:     49,5   μg/m3
          Max :     75,4   μg/m3
          Min  :     28,4   μg/m3           

      
          M.O.:     65,5   μg/m3
          Max :   119,6   μg/m3
          Min  :     27,1   μg/m3           

Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση          M.O.:     4,1   μg/m3
          Max :     6,5   μg/m3
          Min  :     0,6   μg/m3            

        
          M.O.:     4,6   μg/m3
          Max :   10,2   μg/m3
          Min  :     1,5   μg/m3            

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

         

           M.O.:    4,1  μg/m3


   

         M.O.:     4,6   μg/m3


Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


          M.O.:     35,1   μg/m3
          Max :     77,0   μg/m3
          Min  :       8,2   μg/m3    

   
          M.O.:     40,9   μg/m3
          Max :     62,8   μg/m3
          Min  :     13,2   μg/m3    
       
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάσηΓενική Εκτίμηση

Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.