Τρίτη, 21 Νοεμβρίου 2017

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 21/11/2017


Ασπρόπυργος, 21/11/2017

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα  21/11/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες  20/11/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:


          

           Max :     48,6    μg/m3
           Min  :       2,3    μg/m3           
    
          M.O.:     31,5   μg/m3
          Max :     56,2   μg/m3
          Min  :       4,4   μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


       

           Max :    88,6   μg/m3
           Min  :    11,3   μg/m3
       

           M.O.:     38,9   μg/m3
           Max :     64,2   μg/m3
           Min  :     20,1   μg/m3
   
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση
           Max :     8,4    μg/m3
           Min  :     3,3    μg/m3
    
           
           M.O.:     7,6   μg/m3
           Max :   12,9   μg/m3
           Min  :     2,6   μg/m3

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση     
           M.O.:     7,6   μg/m3
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


          

           Max :     42,4   μg/m3
           Min  :       8,0   μg/m3

          M.O.:     24,5   μg/m3
          Max :     71,1   μg/m3
          Min  :     10,9   μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάσηΓενική Εκτίμηση


Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.