Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2017

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης17/11/2017
Ασπρόπυργος, 17/11/2017

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα  17/11/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες  16/11/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:

          

           Max :     53,3    μg/m3
           Min  :       3,2    μg/m3           
    
          M.O.:     20,1   μg/m3
          Max :     50,0   μg/m3
          Min  :       3,6   μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


       

           Max :  119,6   μg/m3
           Min  :    27,1   μg/m3
       

           M.O.:     64,4   μg/m3
           Max :   104,0   μg/m3
           Min  :     23,7   μg/m3
   
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση
           Max :     4,5    μg/m3
           Min  :     1,5    μg/m3
    
           
           M.O.:     5,6   μg/m3
           Max :     6,7   μg/m3
           Min  :     3,5   μg/m3

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση     
           M.O.:     5,6   μg/m3
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


          

           Max :     62,8   μg/m3
           Min  :     14,6   μg/m3

          M.O.:     57,2   μg/m3
          Max :   110,1   μg/m3
          Min  :     11,5   μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάσηΓενική Εκτίμηση

Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα για τους αέριους ρύπους, ενώ τα αιωρούμενα σωματίδια κυμάνθηκαν πάνω από τα ανώτατο όριο.