Παρασκευή, 3 Νοεμβρίου 2017

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 3/11/2017
Ασπρόπυργος, 3/11/2017

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα  3/11/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες  2/11/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:

          

           Max :     39,4    μg/m3
           Min  :      1,8    μg/m3           
    
          M.O.:     31,6   μg/m3
          Max :     58,6   μg/m3
          Min  :       4,5   μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

       

           Max :   97,4  μg/m3
           Min  :   48,8  μg/m3
       

           M.O.:     47,6   μg/m3
           Max :     93,1   μg/m3
           Min  :     15,2   μg/m3
   
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση           Max :  18,6    μg/m3
           Min  :    4,6    μg/m3
    
           
           M.O.:     2,3   μg/m3
           Max :     7,1   μg/m3
           Min  :     0,1   μg/m3

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση     
         M.O.:     2,3   μg/m3
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


          

           Max :    83,2   μg/m3
           Min  :    12,4   μg/m3

          M.O.:     27,9   μg/m3
          Max :     63,9   μg/m3
          Min  :       6,3   μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάσηΓενική Εκτίμηση

Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.