Πέμπτη, 2 Νοεμβρίου 2017

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 2/11/2017

 

Ασπρόπυργος, 2/11/2017

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα  2/11/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες  1/11/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:

          

           Max :     50,0    μg/m3
           Min  :      8,3    μg/m3           
    
          M.O.:     34,7   μg/m3
          Max :     55,8   μg/m3
          Min  :     16,7   μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

       

           Max :   66,1  μg/m3
           Min  :   15,2  μg/m3
       

           M.O.:     47,5   μg/m3
           Max :     77,5   μg/m3
           Min  :     18,2   μg/m3
   
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση
           Max :   6,0    μg/m3
           Min  :   0,1    μg/m3
    
           
           M.O.:     1,6   μg/m3
           Max :     2,4   μg/m3
           Min  :     0,8   μg/m3

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση     
         M.O.:     1,6   μg/m3
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

          

           Max :    28,9   μg/m3
           Min  :      6,3   μg/m3

          M.O.:     19,9   μg/m3
          Max :     36,9   μg/m3
          Min  :       8,9   μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάσηΓενική Εκτίμηση


Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.