Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου 2017

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 6/11/2017

Ασπρόπυργος, 6/11/2017

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.


Σήμερα  6/11/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες  5/11/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:

       
          Max :     37,1   μg/m3
          Min  :       1,8   μg/m3   
    

          M.O.:     42,7   μg/m3
          Max :     57,3   μg/m3
          Min  :     11,3   μg/m3   

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

       
   
          Max :     90,0   μg/m3
          Min  :    31,1    μg/m3    
  
          M.O.:     25,5   μg/m3
          Max :     58,2   μg/m3
          Min  :     14,6   μg/m3    
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

   

          Max :  19,5   μg/m3
          Min  :    1,5   μg/m3            
      
          
      
          M.O.:     1,1   μg/m3
          Max :     0,6   μg/m3
          Min  :     0,1   μg/m3              

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

              

       
  


              M.O.:   1,1  μg/m3

     
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


        
          Max :     95,7  μg/m3
          Min  :     16,7   μg/m3      
          
   
           M.O.:     21,0   μg/m3
           Max :     42,8   μg/m3
           Min  :     10,9   μg/m3    
    
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση


Το Σάββατο 4/11/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Τη Παρασκευή  3/11/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν

       
          M.O.:     33,2   μg/m3
          Max :     59,6   μg/m3
          Min  :       1,8   μg/m3    

        
          M.O.:     17,0   μg/m3
          Max :     66,1   μg/m3
          Min  :       1,7   μg/m3    

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

          M.O.:     39,4   μg/m3
          Max :     67,1   μg/m3
          Min  :     18,5   μg/m3    
       
          M.O.:     65,4   μg/m3
          Max :   114,6   μg/m3
          Min  :     19,9   μg/m3           

Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


       
          M.O.:     3,9   μg/m3
          Max :     8,5   μg/m3
          Min  :     0,1   μg/m3            


   
          M.O.:     8,0   μg/m3
          Max :   18,6   μg/m3
          Min  :     4,2   μg/m3            

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

         

       M.O.:     3,9  μg/m3


   

         M.O.:     8,0  μg/m3


Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

          M.O.:     25,7   μg/m3
          Max :     69,0   μg/m3
          Min  :       7,5   μg/m3    
   
          M.O.:     47,2   μg/m3
          Max :     83,2   μg/m3
          Min  :     12,4   μg/m3    
       
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάσηΓενική Εκτίμηση


Οι αέριοι ρύποι κυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα.