Τετάρτη, 1 Νοεμβρίου 2017

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 1/11/2017


Ασπρόπυργος, 1/11/2017

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα  1/11/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες  31/10/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:


          

           Max :     55,8    μg/m3
           Min  :     16,7    μg/m3           
    
          M.O.:     31,6   μg/m3
          Max :     53,4   μg/m3
          Min  :       8,7   μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


       

           Max :   77,2  μg/m3
           Min  :   18,2  μg/m3
       

           M.O.:     51,0   μg/m3
           Max :     91,2   μg/m3
           Min  :     20,2   μg/m3
   
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση           Max :   2,4    μg/m3
           Min  :   1,0    μg/m3
    
           
           M.O.:     1,5   μg/m3
           Max :     2,8   μg/m3
           Min  :     0,2   μg/m3

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση     
         M.O.:     1,5   μg/m3
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


          

           Max :    28,2   μg/m3
           Min  :      8,9   μg/m3

          M.O.:     19,3   μg/m3
          Max :     41,4   μg/m3
          Min  :       9,8   μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάσηΓενική Εκτίμηση

Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.