Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 31/10/2017


Ασπρόπυργος, 31/10/2017

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα  31/10/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες  30/10/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:

          

           Max :     53,4    μg/m3
           Min  :     18,4    μg/m3           
    
          M.O.:     30,5   μg/m3
          Max :     63,2   μg/m3
          Min  :       5,5   μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


       

           Max :   64,3   μg/m3
           Min  :   20,2   μg/m3
       

           M.O.:     58,4   μg/m3
           Max :     97,5   μg/m3
           Min  :     14,3   μg/m3
   
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση           Max :   2,8    μg/m3
           Min  :   0,1    μg/m3
    
           
           M.O.:     2,7   μg/m3
           Max :     5,0   μg/m3
           Min  :     0,9   μg/m3

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση     
         M.O.:     2,7   μg/m3
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

          

           Max :    21,6   μg/m3
           Min  :      9,8   μg/m3

          M.O.:     26,7   μg/m3
          Max :     52,3   μg/m3
          Min  :       7,9   μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάσηΓενική Εκτίμηση

Οι αέριοι ρύποι κυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα.