Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου 2017

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 16/10/2017


Ασπρόπυργος, 16/10/2017

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.


Σήμερα  16/10/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες  15/10/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:


       
          Max :     71,5   μg/m3
          Min  :     24,4   μg/m3   
    

          M.O.:     58,9   μg/m3
          Max :     76,0   μg/m3
          Min  :     24,4   μg/m3   

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


       
   
          Max :     62,9   μg/m3
          Min  :     11,6   μg/m3    
  
          M.O.:     25,2   μg/m3
          Max :     57,7   μg/m3
          Min  :     14,1   μg/m3    
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


   
    
         
          
      
         

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


              

       
  


          

     
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.        
          Max :     34,3  μg/m3
          Min  :     12,6   μg/m3      
          
   
           M.O.:     24,7   μg/m3
           Max :     43,4   μg/m3
           Min  :     16,4   μg/m3    
    
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση


Το Σάββατο 14/10/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Τη Παρασκευή  13/10/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν

       
          M.O.:     44,4   μg/m3
          Max :     77,3   μg/m3
          Min  :       4,4   μg/m3    

        
          M.O.:     29,6   μg/m3
          Max :     65,2   μg/m3
          Min  :       1,9   μg/m3    

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

          M.O.:     44,9   μg/m3
          Max :     80,0   μg/m3
          Min  :     17,2   μg/m3    
      
          M.O.:     66,6   μg/m3
          Max :   122,5   μg/m3
          Min  :     32,5   μg/m3           

Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση     
          

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


      

      

Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


          M.O.:     32,8   μg/m3
          Max :     50,2   μg/m3
          Min  :     13,7   μg/m3    
   
          M.O.:     45,8   μg/m3
          Max :   117,5   μg/m3
          Min  :     15,9   μg/m3    
       
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση
Γενική Εκτίμηση


Οι αέριοι ρύποι κυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα.