Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2017

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 17/10/2017

 

Ασπρόπυργος, 17/10/2017

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα  17/10/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες  16/10/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:


          

           Max :     60,1    μg/m3
           Min  :     20,2    μg/m3           
    
          M.O.:     49,9   μg/m3
          Max :     71,5   μg/m3
          Min  :     24,4   μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


       

           Max :   57,1   μg/m3
           Min  :   18,7   μg/m3
       

           M.O.:     41,9   μg/m3
           Max :     62,9   μg/m3
           Min  :     11,6   μg/m3
   
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


 
  
           
           
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση     
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


          

           Max :    49,9   μg/m3
           Min  :      8,6   μg/m3

          M.O.:     24,7   μg/m3
          Max :     50,4   μg/m3
          Min  :     11,1   μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάσηΓενική Εκτίμηση

Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.