Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 13/10/2017


Ασπρόπυργος, 13/10/2017

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα  13/10/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες  12/10/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:

          

           Max :     54,6    μg/m3
           Min  :       1,9    μg/m3           
    
          M.O.:     28,8   μg/m3
          Max :     53,3   μg/m3
          Min  :       2,2   μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

       

           Max :   117,5   μg/m3
           Min  :     19,4   μg/m3
       

           M.O.:     60,0   μg/m3
           Max :   122,3   μg/m3
           Min  :     24,1   μg/m3
   
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


 
  
           
           
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση     
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


          

           Max :    117,5   μg/m3
           Min  :      19,4   μg/m3

          M.O.:     34,0   μg/m3
          Max :   122,6   μg/m3
          Min  :       8,3   μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάσηΓενική Εκτίμηση

Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.