Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2017

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 12/10/2017

 

Ασπρόπυργος, 12/10/2017

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα  12/10/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες  11/10/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:


          

           Max :     48,5    μg/m3
           Min  :       2,2    μg/m3           
    
          M.O.:     21,9   μg/m3
          Max :     48,5   μg/m3
          Min  :       2,2   μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


       

           Max :   122,3   μg/m3
           Min  :     24,1   μg/m3
       

           M.O.:     66,2   μg/m3
           Max :     94,1   μg/m3
           Min  :     27,3   μg/m3
   
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


 
  
           
           
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση     
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


          

           Max :    122,6   μg/m3
           Min  :        8,3   μg/m3

          M.O.:     31,5   μg/m3
          Max :     73,1   μg/m3
          Min  :     15,2   μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάσηΓενική Εκτίμηση

Οι αέριοι ρύποι κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.