Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2016

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 23/12/2016

 

Ασπρόπυργος, 23/12/2016

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα 23/12/2016 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 22/12/2016 οι τιμές κυμάνθηκαν:


          

           Max :     70,6   μg/m3
           Min  :     31,0   μg/m3           
    
          M.O.:      45,8   μg/m3
          Max :      66,2   μg/m3
          Min  :        7,0   μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

        

           Max :     42,7   μg/m3
           Min  :      5,2   μg/m3
         

          M.O.:      24,0   μg/m3
          Max :      53,8   μg/m3
          Min  :       0,7   μg/m3

Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


 
       
           Max :     7,6   μg/m3
           Min  :     2,8   μg/m3
           
          M.O.:        5,7   μg/m3
          Max :        7,7   μg/m3
          Min  :        1,7   μg/m3
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


     
            M.O.:    5.7   μg/m3
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.



          Max :       34,3   μg/m3
          Min  :       14,5   μg/m3

          M.O.:      25,2   μg/m3
          Max :      83,7   μg/m3
          Min  :      7,6   μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση


Γενική Εκτίμηση


    Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.