Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2016

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 22/12/2016


Ασπρόπυργος, 22/12/2016

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα 22/12/2016 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 21/12/2016 οι τιμές κυμάνθηκαν:

          

           Max :     66,2   μg/m3
           Min  :       7,0   μg/m3           
    
          M.O.:      19,5   μg/m3
          Max :      41,6   μg/m3
          Min  :        3,6   μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


        

           Max :     45,6   μg/m3
           Min  :      0,7   μg/m3
         

          M.O.:      44,5   μg/m3
          Max :      65,5   μg/m3
          Min  :      16,5   μg/m3

Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

 
       
           Max :     7,0   μg/m3
           Min  :     1,7   μg/m3
           
          M.O.:        6,5   μg/m3
          Max :      15,4   μg/m3
          Min  :        1,2   μg/m3
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση     
            M.O.:    6,5   μg/m3
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.          Max :       83,7   μg/m3
          Min  :         7,6   μg/m3

          M.O.:      42,5   μg/m3
          Max :    131,4   μg/m3
          Min  :      13,4   μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση


Γενική Εκτίμηση


    Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.