Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2016

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 28/12/2016


Ασπρόπυργος, 28/12/2016

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα 28/12/2016 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 27/12/2016 οι τιμές κυμάνθηκαν:

          

           Max :     38,5   μg/m3
           Min  :      2,1   μg/m3           
    
          M.O.:      12,3   μg/m3
          Max :      38,2   μg/m3
          Min  :        2,7   μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

        

           Max :     40,3   μg/m3
           Min  :     12,1   μg/m3
         

          M.O.:      51,9   μg/m3
          Max :      97,4   μg/m3
          Min  :      26,6   μg/m3

Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

 
       
           Max :    14,5   μg/m3
           Min  :     2,1   μg/m3
           
          M.O.:      10,4   μg/m3
          Max :      13,8   μg/m3
          Min  :        4,5   μg/m3
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


     
            M.O.:    10.4   μg/m3
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.          Max :       26,9   μg/m3
          Min  :         9,7   μg/m3

          M.O.:      71,0   μg/m3
          Max :     147,2   μg/m3
          Min  :      18,8   μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση


Γενική Εκτίμηση


    Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα, εκτός από τα αιωρούμενα σωματίδια PM10, τα οποία παρουσίασαν αρκετές υπερβάσεις, κατά τη διάρκεια της ημέρας, όπως και στη μέση εικοσιτετράωρη τιμή.