Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2016

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 21/12/2016


Ασπρόπυργος, 21/12/2016

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα 21/12/2016 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 20/12/2016 οι τιμές κυμάνθηκαν:


          

           Max :     37,0   μg/m3
           Min  :       3,6   μg/m3           
    
          M.O.:      11,2   μg/m3
          Max :      41,9   μg/m3
          Min  :        2,5   μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


        

           Max :     65,5   μg/m3
           Min  :     23,4   μg/m3
         

          M.O.:      67,2   μg/m3
          Max :    106,3   μg/m3
          Min  :      38,2   μg/m3

Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


 
       
           Max :    15,4   μg/m3
           Min  :      1,1   μg/m3
           
          M.O.:      22,3   μg/m3
          Max :      61,2   μg/m3
          Min  :        6,6   μg/m3
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


     
            M.O.:    22,3   μg/m3
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.          Max :      131,4   μg/m3
          Min  :        14,0   μg/m3

          M.O.:      88,9   μg/m3
          Max :    196,2   μg/m3
          Min  :      10,2   μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση


Γενική Εκτίμηση


    Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα, με εξαίρεση τα αιωρούμενα σωματίδια, των οποίων ο μέσος όρος κυμάνθηκε πάνω από το όριο των 50 μg/m3