Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2015

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 17/9/2015


Ασπρόπυργος, 17/9/2015

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα 17/9/2015 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 16/9/2015 οι τιμές κυμάνθηκαν:

  
          Max :      82,80  μg/m3
          Min  :        6,66  μg/m3
      
          M.O.:      71,09   μg/m3
          Max :      92,00  μg/m3
          Min  :      18,67  μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


        
           Max :    85,00  μg/m3
           Min  :    11,87  μg/m3
         
          M.O.:      28,99  μg/m3
          Max :      71,84  μg/m3
          Min  :        8,07  μg/m3
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


 
           Max :     8,40  μg/m3
           Min  :     3,59  μg/m3

          M.O.:    0,77   μg/m3
          Max :    1,63   μg/m3
          Min  :    0,60   μg/m3
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση           
            M.O.:    0,77  μg/m3
                    
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

 

          Max :   105,70  μg/m3
          Min  :     19,49  μg/m3   

          M.O.:      27,32   μg/m3
          Max :      48,78   μg/m3
          Min  :      11,96   μg/m3   
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση


Γενική Εκτίμηση


Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.