Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2015

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 16/9/2015


Ασπρόπυργος, 16/9/2015

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα 16/9/2015 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 15/9/2015 οι τιμές κυμάνθηκαν:

  
          Max :      92,00  μg/m3
          Min  :      18,67  μg/m3
      
          M.O.:      69,27  μg/m3
          Max :      87,80  μg/m3
          Min  :      42,43  μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


        
           Max :    71,84  μg/m3
           Min  :      8,07  μg/m3
         
          M.O.:      32,64  μg/m3
          Max :      55,73  μg/m3
          Min  :      20,01  μg/m3
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

 
           Max :     1,45  μg/m3
           Min  :     0,60  μg/m3

          M.O.:    12,81   μg/m3
          Max :    26,70   μg/m3
          Min  :      3,01   μg/m3
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση
           
            M.O.:    12,81  μg/m3
                    
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

 

          Max :    48,78  μg/m3
          Min  :    11,96  μg/m3   

          M.O.:      30,27   μg/m3
          Max :      43,14   μg/m3
          Min  :      17,30   μg/m3   
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση


Γενική Εκτίμηση


Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.