Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2015

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 18/9/2015


Ασπρόπυργος, 18/9/2015

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα 18/9/2015 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 17/9/2015 οι τιμές κυμάνθηκαν:


  
          Max :      90,70  μg/m3
          Min  :      35,86  μg/m3
      
          M.O.:      64,39   μg/m3
          Max :      89,60   μg/m3
          Min  :        6,66   μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

        
           Max :    64,79  μg/m3
           Min  :    11,15  μg/m3
         
          M.O.:      34,38  μg/m3
          Max :      85,00  μg/m3
          Min  :      11,87  μg/m3
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

 
           Max :     4,08  μg/m3
           Min  :     3,82  μg/m3

          M.O.:    5,27   μg/m3
          Max :    8,40   μg/m3
          Min  :    3,59   μg/m3
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση
           
            M.O.:    5,27  μg/m3
                    
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

 

          Max :     47,41  μg/m3
          Min  :     10,03  μg/m3   

          M.O.:      36,83   μg/m3
          Max :    105,70   μg/m3
          Min  :      18,51   μg/m3   
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση


Γενική Εκτίμηση


Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.