Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 11/9/2015


Ασπρόπυργος, 11/9/2015

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα 11/9/2015 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 10/9/2015 οι τιμές κυμάνθηκαν:

  
          Max :      98,90  μg/m3
          Min  :        3,43  μg/m3
      
          M.O.:      62,41  μg/m3
          Max :    108,00  μg/m3
          Min  :        6,25  μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


        
           Max :    68,03  μg/m3
           Min  :    14,93  μg/m3
         
          M.O.:      35,54  μg/m3
          Max :      69,02  μg/m3
          Min  :      14,99  μg/m3
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


 
           Max :    42,36  μg/m3
           Min  :      5,11  μg/m3

          M.O.:    13,51   μg/m3
          Max :    34,53   μg/m3
          Min  :      3,49   μg/m3
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση           
            M.O.:   13,51  μg/m3
                    
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


 

          Max :    71,20  μg/m3
          Min  :    14,03  μg/m3   

          M.O.:      33,42   μg/m3
          Max :      80,60   μg/m3
          Min  :      12,58   μg/m3   
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση


Γενική Εκτίμηση


Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.