Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 10/9/2015


Ασπρόπυργος, 10/9/2015

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα 10/9/2015 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 9/9/2015 οι τιμές κυμάνθηκαν:


  
          Max :   103,20  μg/m3
          Min  :       6,25  μg/m3
      
          M.O.:      69,13  μg/m3
          Max :    142,70  μg/m3
          Min  :        9,63  μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

        
           Max :    69,02  μg/m3
           Min  :    14,99  μg/m3
         
          M.O.:      36,60  μg/m3
          Max :      86,60  μg/m3
          Min  :      13,97  μg/m3
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

 
           Max :    34,53  μg/m3
           Min  :      3,49  μg/m3

          M.O.:      5,12   μg/m3
          Max :    12,03   μg/m3
          Min  :      3,50   μg/m3
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση
           
            M.O.:    5,12  μg/m3
                    
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


 

          Max :    80,60  μg/m3
          Min  :    12,58  μg/m3   

          M.O.:      39,60   μg/m3
          Max :      64,37   μg/m3
          Min  :      18,86   μg/m3   
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση


Γενική Εκτίμηση

Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα