Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2015

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 9/9/2015


Ασπρόπυργος, 9/9/2015

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα 9/9/2015 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 8/9/2015 οι τιμές κυμάνθηκαν:

  
          Max :    86,80  μg/m3
          Min  :      9,63  μg/m3
      
          M.O.:      58,24  μg/m3
          Max :      83,50  μg/m3
          Min  :        7,97  μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


        
           Max :    86,60  μg/m3
           Min  :    14,01  μg/m3
         
          M.O.:      31,82  μg/m3
          Max :      67,82  μg/m3
          Min  :      15,90  μg/m3
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


 
           Max :    12,03  μg/m3
           Min  :      3,50  μg/m3

          M.O.:      4,93   μg/m3
          Max :    10,12   μg/m3
          Min  :      0,79   μg/m3
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση           
            M.O.:    4,93  μg/m3
                    
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

 

          Max :    52,49  μg/m3
          Min  :    21,17  μg/m3   

          M.O.:      52,43   μg/m3
          Max :    157,70   μg/m3
          Min  :      19,83   μg/m3   
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση


Γενική Εκτίμηση


Οι αέριοι ρύποι κυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα, εκτός από τα αιωρούμενα σωματίδια, που η μέση τιμή τους ξεπέρασε τα ανώτατο όριο.