Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2015

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 27/8/2015


Ασπρόπυργος, 27/8/2015

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα 27/8/2015 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 26/8/2015 οι τιμές κυμάνθηκαν:


      
           Max :   112,70   μg/m3
           Min  :     72,30   μg/m3
          M.O.:      85,59  μg/m3
          Max :    111,90  μg/m3
          Min  :      28,77  μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

        
           Max :    27,81  μg/m3
           Min  :      8,17  μg/m3
         
          M.O.:      25,84  μg/m3
          Max :      64,62  μg/m3
          Min  :        6,18  μg/m3
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

              

           Max :     3,72  μg/m3
           Min  :     0,24  μg/m3

          M.O.:      3,90   μg/m3
          Max :    16,95   μg/m3
          Min  :      0,24   μg/m3
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση
           
          M.O.:    3,90  μg/m3
                    
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

 

          Max :     47,00  μg/m3
          Min  :     19,09  μg/m3   

          M.O.:      28,04   μg/m3
          Max :      44,92   μg/m3
          Min  :      13,18   μg/m3   
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση


Γενική Εκτίμηση


Οι αέριοι ρύποι κυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα.