Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2015

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 28/8/2015


Ασπρόπυργος, 28/8/2015

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα 28/8/2015 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 27/8/2015 οι τιμές κυμάνθηκαν:


      
           

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

        
           Max :    33,19  μg/m3
           Min  :      8,55  μg/m3
         
          M.O.:      20,04  μg/m3
          Max :      31,04  μg/m3
          Min  :        8,17  μg/m3
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


              


         
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση           
          
                    
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

 

          Max :     10,89  μg/m3
          Min  :     17,75  μg/m3   

          M.O.:      27,98   μg/m3
          Max :      47,00   μg/m3
          Min  :      14,60   μg/m3   
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση


Γενική Εκτίμηση


Οι αέριοι ρύποι κυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα.