Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2015

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 26/8/2015


Ασπρόπυργος, 26/8/2015

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα 26/8/2015 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 25/8/2015 οι τιμές κυμάνθηκαν:


      
           Max :   106,30   μg/m3
           Min  :     28,77   μg/m3
          M.O.:      82,47  μg/m3
          Max :    102,70  μg/m3
          Min  :      45,51  μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


        
           Max :    64,62  μg/m3
           Min  :      6,18  μg/m3
         
          M.O.:      22,80  μg/m3
          Max :      42,01  μg/m3
          Min  :        7,49  μg/m3
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

              

           Max :   16,95  μg/m3
           Min  :     0,62  μg/m3

          M.O.:    45,66   μg/m3
          Max :  141,90   μg/m3
          Min  :      0,64   μg/m3
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση
           
          M.O.:    45,66  μg/m3
                    
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


 

          Max :     40,40  μg/m3
          Min  :     13,18  μg/m3   

          M.O.:      27,29   μg/m3
          Max :      43,41   μg/m3
          Min  :      11,12   μg/m3   
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση


Γενική Εκτίμηση


Οι αέριοι ρύποι κυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα.