Τρίτη, 25 Αυγούστου 2015

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 25/8/2015


Ασπρόπυργος, 25/8/2015

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα 25/8/2015 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 24/8/2015 οι τιμές κυμάνθηκαν:

      
           Max :    97,00  μg/m3
           Min  :    45,51   μg/m3
          M.O.:      69,17  μg/m3
          Max :      97,00  μg/m3
          Min  :      25,09  μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


        
           Max :    42,01  μg/m3
           Min  :      7,49  μg/m3
         
          M.O.:      25,90  μg/m3
          Max :      50,88  μg/m3
          Min  :        9,07  μg/m3
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

              

           Max :   52,96  μg/m3
           Min  :     0,64  μg/m3

          M.O.:    37,59   μg/m3
          Max :  134,30   μg/m3
          Min  :      3,25   μg/m3
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση           
          M.O.:    37,59  μg/m3
                    
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


 

          Max :     43,41  μg/m3
          Min  :     12,40  μg/m3   

          M.O.:      24,07   μg/m3
          Max :      38,31   μg/m3
          Min  :        9,16   μg/m3   
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση


Γενική Εκτίμηση


Οι αέριοι ρύποι κυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα.