Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2015

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 24/8/2015


Ασπρόπυργος, 24/8/2015

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.


Σήμερα 24/8/2015 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 23/8/2015 οι τιμές κυμάνθηκαν:


       
          Max :    72,24   μg/m3
          Min  :    25,09   μg/m3  

          M.O.:    78,72   μg/m3
          Max :    94,10   μg/m3
          Min  :    53,11   μg/m3  
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


        
          Max :    50,88   μg/m3
          Min  :    18,98   μg/m3  
     
          M.O.:     16,03   μg/m3
          Max :     32,57   μg/m3
          Min  :       6,07   μg/m3
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

              
          Max :    32,76   μg/m3
          Min  :      0,65   μg/m3  
          
          M.O.:    34 58   μg/m3
          Max :  103,40   μg/m3
          Min  :     1,05    μg/m3  
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

       
  

       
           M.O.:   34,58   μg/m3
         
   
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


        
          Max :    36,78   μg/m3
          Min  :    11,78   μg/m3  

         
          M.O.:     19,45   μg/m3
          Max :     29,43   μg/m3
          Min  :     10,12   μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάσηΣάββατο 22/8/2015 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Παρασκευή 21/8/2015 οι τιμές κυμάνθηκαν:


          M.O.:     73,11   μg/m3
          Max :     98,00   μg/m3
          Min  :     46,66   μg/m3
          M.O.:     57,66  μg/m3
          Max :   104,30  μg/m3
          Min  :       9,73  μg/m3    
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


     
          M.O.:     19,74   μg/m3
          Max :     33,04   μg/m3
          Min  :     10,43   μg/m3       
                
          M.O.:     36,31   μg/m3
          Max :     69,91   μg/m3
          Min  :     15,17   μg/m3    
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

          M.O.:    56,99  μg/m3
          Max :  194,00  μg/m3
          Min  :      3,68  μg/m3
          M.O.:     4,07   μg/m3
          Max :     5,92   μg/m3
          Min  :     3,55   μg/m3
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


  
         M.O.:   56,99  μg/m3
       

   
          M.O.:    4,07   μg/m3

       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

          M.O.:     31,99   μg/m3
          Max :     71,41   μg/m3
          Min  :     12,13   μg/m3      
          M.O.:     52,64   μg/m3
          Max :   202,40   μg/m3
          Min  :     13,33   μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση


Γενική Εκτίμηση


Οι αέριοι ρύποι κυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα, εκτός της Παρασκευής, όπου ο μέσος όρος των αιωρούμενων σωματιδίων,  ξεπέρασε την οριακή τιμή των 50 μg/m3 και το Διοξείδιο του Θείου όπου το Σάββατο, εμφάνισε υψηλές οριακές τιμές.