Τρίτη, 10 Απριλίου 2018

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 5/4/2018Ασπρόπυργος, 5/4/2018

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα  5/4/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες  4/4/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:


    

           Max :   58,7  μg/m3
           Min  :     2,7  μg/m3

        
           M.O.:    47,5   μg/m3
           Max :    99,8   μg/m3
           Min  :      3,2   μg/m3

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

     

           Max :  169,5  μg/m3
           Min  :    48,8  μg/m3

      
           M.O.:     61,0   μg/m3
           Max :   113,8   μg/m3
           Min  :     31,3   μg/m3

Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

             
              Max :  108,7   μg/m3
              Min  :      6,8   μg/m3         
  
           M.O.:    20,1   μg/m3
           Max :    56,1   μg/m3
           Min  :      7,5   μg/m3     
          
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση     

           M.O.:     20,1  μg/m3

    
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

          
           
              Max :    171,5   μg/m3
              Min  :      28,2   μg/m3         

          M.O.:     40,8    μg/m3
          Max :   132,1    μg/m3
          Min  :       8,8    μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση

                                                                                                       
                                                                                                                         
                                                        Γενική Εκτίμηση                        

Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.