Τρίτη, 10 Απριλίου 2018

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 10/4/2018Ασπρόπυργος, 10/4/2018

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.


Τρίτη 10/4/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Δευτέρα 9/4/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:


           
           Max :    56,5   μg/m3
           Min  :      3,9   μg/m3 
       
           M.O.:    92,1   μg/m3
           Max :  119,1   μg/m3
           Min  :    57,5   μg/m3 

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση           Max :     94,2   μg/m3
           Min  :     26,4   μg/m3    

           M.O.:    18,7   μg/m3
           Max :    39,0   μg/m3
           Min  :      7,7   μg/m3 
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


   
           Max :   83,2   μg/m3
           Min  :     7,8   μg/m3       
      
           M.O.:       6,6   μg/m3
           Max :       7,9   μg/m3
           Min  :       4,8   μg/m3              

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


              
         

     


            M.O.:     6,6   μg/m3

     
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

        
          
           Max :     87,8   μg/m3
           Min  :     27,4   μg/m3        
          
   
           M.O.:     28,1   μg/m3
           Max :     65,5   μg/m3
           Min  :       9,3   μg/m3    
    
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση


 Κυριακή 8/4/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:
 Σάββατο 7/4/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:

       
           M.O.:     86,9   μg/m3
           Max :   100,7   μg/m3
           Min  :     67,6   μg/m3 

         
          M.O.:    73,1   μg/m3
          Max :    89,2   μg/m3
               Min  :    48,7   μg/m3 

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

       
           M.O.:    12,6   μg/m3
           Max :    24,4   μg/m3
           Min  :      7,1   μg/m3 
          
       
          M.O.:     17,6   μg/m3
          Max :     28,2   μg/m3
          Min  :     10,6   μg/m3 
         
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


           M.O.:      5,5   μg/m3
           Max :      8,4   μg/m3
           Min  :      4,1   μg/m3            

        
          M.O.:      4,3   μg/m3
          Max :      7,4   μg/m3
          Min  :      0,1   μg/m3            

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

         

           M.O.:     5,5   μg/m3


   

          M.O.:     4,3   μg/m3


Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


          M.O.:     22,1   μg/m3
          Max :     42,4   μg/m3
          Min  :     10,5   μg/m3    

   
          M.O.:     24,4   μg/m3
          Max :     46,7   μg/m3
          Min  :       9,8   μg/m3    
       
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάσηΓενική Εκτίμηση

Οι τιμές των αέριων ρύπων κυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα.