Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 22/3/2018


 

Ασπρόπυργος, 22/3/2018

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα  22/3/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες  21/3/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:


    

           Max :   36,3  μg/m3
           Min  :     5,8  μg/m3

        
           M.O.:    27,8   μg/m3
           Max :    47,8   μg/m3
           Min  :      1,8   μg/m3

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


     

           Max :  107,1  μg/m3
           Min  :   31,5  μg/m3

      
           M.O.:     58,7   μg/m3
           Max :     89,0   μg/m3
           Min  :     29,5   μg/m3

Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

             
              Max :    11,7   μg/m3
              Min  :      9,5   μg/m3         
  
           M.O.:   15,0   μg/m3
           Max :   22,4   μg/m3
           Min  :   10,2   μg/m3     
          
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


     

           M.O.:    15,0  μg/m3

    
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


          
           
              Max :   111,7   μg/m3
              Min  :     31,7   μg/m3         

          M.O.:      55,4    μg/m3
          Max :    120,4    μg/m3
          Min  :      21,7    μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση

                                                                                                       
                                                                                                                         
                                                        Γενική Εκτίμηση                        

Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα, εκτός από τα αιωρούμενα σωματίδια PM10, των οποίων ο μέσος όρος, κυμάνθηκε πάνω από την οριακή τιμή των
50 μg/m3